Uitstelbrief Kamervragen vover de berichtgeving dat er in Zaanstad een biomassacentrale zonder vergunning

Minister Van Veldhoven stelt de beantwoording uit van de Kamervragen over de berichtgeving dat er in Zaanstad een biomassacentrale in gebruik is genomen zonder vergunning.