Kamerbrief vertrouwelijke briefing addendum op akkoord op hoofdlijnen

Minister Wiebes biedt aan de Tweede Kamer vertrouwelijk te informeren over de voortgang van de onderhandelingen met Shell en ExxonMobil over aanvullende afspraken onder het akkoord op hoofdlijnen.