Kamerbrief over generieke ontheffing van vergunningplicht voor stikstofdepositie in het kader van de Wet natuurbescherming voor luchthavens

Minister Schouten stuurt de Tweede Kamer haar reactie op de brief van Mobilisation for the Environment (MOB), mede namens WTL en SATL, over generieke ontheffing van vergunningplicht voor stikstofdepositie in het kader van de Wet natuurbescherming voor Luchthavens.