Aanbiedingsbrief geconsolideerde wettekst WHW

Minister Van Engelshoven stuurt de geconsolideerde wettekst van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) naar de Eerste Kamer. Dit naar aanleiding van het wetsvoorstel Taal en toegankelijkheid.