Kamerbrief stand van zaken e screener

Minister Grapperhaus informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de invoering van de e-screener bij de politie.