Beantwoording Kamervragen over Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet

Minister Van Veldhoven beantwoordt vragen over het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet.

Beantwoording Kamervragen over Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (PDF | 4 pagina's | 174 KB)