Beantwoording vragen over adviezen RIVM en Commissie m.e.r.

Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt vragen van de Tweede Kamer over de adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Commissie voor de m.e.r. over stikstofberekeningen voor Lelystad Airport. Een afschrift van de adviesaanvraag aan de Commissie voor de m.e.r. zit als bijlage bij de brief.