Uitstelbrief transparantie burgerslachtoffers

Minister Bijleveld-Schouten meldt dat de brief over de stand van uitvoering van enkele moties en gedane toezeggingen over transparantie burgerslachtoffers later komt dan eerder aangekondigd.

Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.