Beantwoording Kamervragen over internationale inspanningen koningin Máxima en politieke verantwoordelijkheid nevenfuncties leden Koninklijk Huis

Minister-president Rutte stuurt de antwoorden op Kamervragen over de internationale inspanningen van koningin Máxima, en over de politieke verantwoordelijkheid met betrekking tot nevenfuncties van leden van het Koninklijk Huis.