Aanbiedingsbrief feitelijke vragen voortgangsrapportage en jaarplan Belastingdienst

De staatssecretarissen Van Huffelen en Vijlbrief beantwoorden de feitelijke vragen over het Jaarplan 2020 van de Belastingdienst en de tweede voortgangsrapportage Belastingdienst 2019.