Kamerbrief over onjuiste informatieverstrekking door de Belastingdienst aan de Nationale ombudsman

De vaste Kamercommissie voor Financiën heeft 12 december 2019 vragen gesteld over de juistheid van door de Belastingdienst verstrekte informatie aan de Nationale ombudsman. In de bijlage bij deze brief treft u de antwoorden op de vragen van de vaste Kamercommissie voor Financiën aan.