Brief EK Aanvullende vragen vernieuwing pensioenstelsel

Minister Koolmees stuurt de antwoorden op aanvullende vragen over het pricipeakkoord dat werd gesloten om het pensioenakkoord te vernieuwen.