Kamerbrief bij Ontwerp Aanpassingsbesluit Wet versterken positie

Minister Van Engelshoven stuurt het ontwerp van het Aanpassingsbesluit Wet versterken positie mbo-studenten naar de Tweede Kamer. Zij gaat daarbij in op de procedure en de verwachte inwerkingtreding.