Kamerbrief over instelling Commissie evaluatie restitutiebeleid roofkunst Tweede Wereldoorlog

Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over de benoeming van enkele personen in de Commissie evaluatie restitutiebeleid roofkunst Tweede Wereldoorlog.