Uitstel beantwoording schriftelijke vragen van de leden Van der Molen, van den Berg en Kuik (allen CDA) over het bericht misbruik ADHD medicatie.

Minister Van Engelshoven stuurt een uitstelbrief Kamervragen over het bericht 'misbruik ADHD medicatie'.