Beantwoording Kamervragen over gebruik warmtenetten

Minister Wiebes beantwoordt vragen over het gebruik van warmtenetten. De vragen gaan onder meer over de kosten van stadsverwarming.