Kamerbrief resultaten kostenonderzoek paramedische zorg

Minister Bruins meldt de uitkomsten van een onderzoek naar de kosten van paramedische zorg. Onder paramedische zorg vallen onder meer fysiotherapeuten, huidtherapeuten, logopedisten en diëtisten.