Kamerbrief met memorie van antwoord Raamverdrag defensiesamenwerking VS

Minister Bijleveld beantwoordt vragen van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel tot goedkeuring van het verdrag met de Verenigde Staten van Amerika inzake de totstandkoming van een raamwerk voor samenwerking op het gebied van defensieaangelegenheden.