Aanbieding aanvulling op antwoord Kamervraag over kabinetsreactie beleidsdoorlichting Meteorologie en seismologie

Minister Van Veldhoven stuurt een aanvulling op een eerder gegeven antwoord op een vraag over de kabinetsreactie op beleidsdoorlichting 23: Meteorologie en seismologie. De vraag gaat over seismologie en mijnbouw.