Beantwoording vragen vervolgevaluatie van de Wet biometrie vreemdelingenketen

Staatssecretaris Broekers-Knol reageert op de vragen en opmerkingen van de Eerste Kamer naar aanleiding van de evaluatie van de Wet biometrie in de vreemdelingenketen (Wbvk).