Kamerbrief over enkele onderwerpen granuliet en moties

Minister Van Veldhoven gaat in op een aantal onderwerpen op het gebied van het storten van granuliet. Daarnaast stuurt zij 3 rapporten mee over enkele aanvullende onderzoeken.

De brief behandelt de volgende onderwerpen:

  • publieke rollen en verantwoordelijkheden rond verondiepen en winning;
  • privaatrechtelijke planovereenkomst voor het project Over de Maas;
  • milieuhygiĆ«nische aspecten van granuliet;
  • review milieukwaliteit granuliet;
  • de erkende kwaliteitsverklaring Granuliet;
  • handhavingsverzoeken voor toepassing van granuliet in het project Over de Maas.
  • ontraden moties die verzoeken om het (tijdelijke) stilleggen van projecten, het aanhouden van meldingen en het intrekken van het certificaat voor granuliet.