Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over Gemeentelijke verduurzamingsregeling

Minister Knops laat de Tweede Kamer weten dat de vragen over de Gemeentelijke Verduurzaming Regeling niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord.