Nader Rapport wetsvoorstel adviesrecht gemeente bij schuldenbewind

Minister Dekker stuurt het nader rapport (advies van de Raad van State) over het wetsvoorstel voor wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek naar de Koning en de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel richt zich op een adviesrecht voor gemeenten bij de procedure rond beschermingsbewind wegens problematische schulden.

Bijlagen