Kamerbrief reactie op verzoeken biomassa en duurzaamheidskader

Minister Wiebes reageert op de brief van de Metropoolregio Amsterdam met zorgen rond biomassa. Ook geeft hij inzicht in de planning van het duurzaamheidskader biomassa.