Kamerbrief over energie-efficiëntie

Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot Wijziging van het Besluit factuur, verbruiks- en indicatief kostenoverzicht energie in verband met enkele aanpassingen betreffende de implementatie van de richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie. Eenzelfde brief is gestuurd naar de Eerste Kamer.

Kamerbrief over energie-efficiëntie (PDF | 1 pagina | 84 kB)