Kamerbrief met beleidsreactie op 2e deel van de monitor van de wet Vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het mbo

Minister Van Engelshoven stuurt het 2e deel aan van de 1e tussenrapportage van het meerjarige monitoringsonderzoek naar de wet Vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het mbo naar de Tweede Kamer. Zij geeft daarop haar beleidsreactie.

Kamerbrief met beleidsreactie op 2e deel van de monitor van de wet Vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het mbo (PDF | 9 pagina's | 342 kB)