Kamerbrief Inspraak 2e wijziging Landelijk Afvalbeheerplan


Minister Van Veldhoven stuurt de inspraaknotitie voor het ontwerp van de 2e wijziging inhet Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) naar de Tweede Kamer. Zij informeert de Kamer daarbij over de belangrijkste wijzigingen. Het betreft onder meer de herziene kaderrichtlijn afvalstoffen en de aanpassing van de terminologie van het LAP aan de Omgevingswet.

Kamerbrief Inspraak 2e wijziging Landelijk Afvalbeheerplan (PDF | 2 pagina's | 196 kB)