Kamerbrief kabinetsappreciatie EU-Afrikastrategie

Ministers Blok en Kaag delen de reactie van het kabinet op de Gezamenlijke Mededeling van 9 maart 2020 van de Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger aan het Europees Parlement en de Europese Raad ‘Naar een Brede Strategie met Afrika’.