Aanbiedingsbrief bij memorie van antwoord wetsvoorstel Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid

De ministers Dekker en Grapperhaus sturen de memorie van antwoord naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel voor een Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid naar de Eerste Kamer.