Kamerbrief bij aanbieding rapport Op het eerste gezicht

Minister Dekker stuurt het rapport 'Op het eerste gezicht: een verkenning van gezichtsherkenning en privacyrisico’s in horizontale relaties' naar de Tweede Kamer. Hij gaat daarbij in op het rapport.