Kamerbrief over evaluatie Regeling groenprojecten 2016

Staatssecretaris Van Veldhoven stuurt het evaluatierapport van de Regeling groenprojecten 2016 naar de Tweede Kamer. Zij gaat daarbij in op de resultaten en aanbevelingen en geeft de kabinetsreactie op het rapport.