Kamerbrief tijdelijk vrijstellingsbesluit verplichtingen Arbeidsomstandighedenwet

Staatssecretaris Van Ark meldt dat er een tijdelijke vrijstelling is van bepaalde verplichtingen uit de Arbeidsomstandighedenwet. Het gaat om verplichtingen op het gebied van certificatie en registratie voor bijvoorbeeld vuurwerkdeskundigen, asbestverwijderaars en duikarbeid.