Uitwerking motie-Westerveld Lerarenbeurs

Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van een onderzoek naar een groep van 573 leraren die de masteropleiding Onderwijswetenschappen hebben gevolgd bij de Open Universiteit (OU). Zij hebben daarbij gebruik gemaakt van de Lerarenbeurs en deze (deels) moeten terugbetalen. Het onderzoek was een uitwerking van de motie van het Kamerlid Westerveld (GroenLinks).