Aanbiedingsbrief bij afschrift brief over aanvullende ondersteuning voor culturele en creatieve sector


Minister Van Engelshoven stuurt een afschrift van haar brief aan de Eerste Kamer over de aanvullende ondersteuning van het kabinet voor de culturele en creatieve sector naar de Tweede Kamer.