EIB Eindrapport Verkenning onderwijsvastgoed Praktijkvoorbeelden en kansen voor de kwaliteitsopgave

Het rapport bespreekt praktijkvoorbeelden van de huisvesting van scholen. Het richt zich daarbij op bekostiging van energieverbruik en binnenklimaat, de financiële stromen in het onderwijsvastgoed en de rolverdeling tussen onder meer gemeenten, schoolbesturen en marktpartijen. Ook geeft het adviezen voor vervolgacties.

EIB Eindrapport Verkenning onderwijsvastgoed  Praktijkvoorbeelden en kansen voor de kwaliteitsopgave (PDF | 99 pagina's | 2,1 MB)