Besluit doorlopende leerroutes vmbo-mbo

Besluit tot wijziging van het Besluit register onderwijsdeelnemers en tot intrekking van het Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022. Het besluit houdt verband met de invoering van doorlopende leerroutes vmbo-mbo

Besluit doorlopende leerroutes vmbo-mbo (PDF | 6 pagina's | 265 kB)