Aanbiedingsbrief EK Beleidsplan KB 2019 tot en met 2022 en enkele andere documenten

Minister Van Engelshoven stuurt het beleidsplan van de Koninklijke Bibliotheek voor de jaren 2019 tot en met 2022 naar de Eerste Kamer.  Zij heeft dit ook gestuurd naar de Tweede Kamer.

Bij de brief zitten ook:

  • het evaluatierapport van de Commissie Evaluatie Koninklijke Bibliotheek;
  • een pamflet van de KB met een toelichting op dit rapport;
  • een afschrift van de reactie van de minister op deze documenten aan de voorzitter van het Algemeen Bestuurscollege van de KB.