Aanbiedingsbrief bij antwoorden vragen gesubsidieerde rechtsbijstand en coronamaatregelen in het gevangeniswezen en de rechtspraak

Minister Dekker stuurt zijn reactie op de vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid naar de Tweede Kamer. De vragen gingen over de gesubsidieerde rechtsbijstand en coronamaatregelen in het gevangeniswezen en de rechtspraak.