Aanbiedingsbrief antwoorden op lijst van vragen Beleidsdoorlichting van het begrotingsartikel 37.3

Staatssecretaris Broekers-Knol stuurt haar reactie op de vragen van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid naar de Tweede Kamer. De vragen gingen over haar brief over de Beleidsdoorlichting van het begrotingsartikel 37.3 De Terugkeer van Vreemdelingen'.