Beantwoording Kamervragen over artikel Vewin over PFAS in drinkwater

Staatssecretaris Van Veldhoven beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het artikel'‘Vewin: Indicatieve Niveaus voor Ernstige Verontreiniging voor PFAS bieden onvoldoende bescherming voor drinkwater'.