Memorie van toelichting bij voorontwerp wetsvoorstel seksuele misdrijven

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en andere wetten in verband met de modernisering van de strafbaarstelling van verschillende vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag (Wet seksuele misdrijven).

Memorie van toelichting bij voorontwerp wetsvoorstel seksuele misdrijven  (PDF | 64 pagina's | 473 kB)