Kamerbrief over consultatie voorontwerp wetsvoorstel seksuele misdrijven

Minister Grapperhaus informeert de Tweede Kamer over het  voorontwerp van het wetsvoorstel seksuele misdrijven. Het gaat om een wetsvoorstel tot modernisering van de strafbaarstelling van verschillende vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hij gaat daarbij in op de internetconsultatie die op 12 mei 2020 van start is gegaan.