Antwoorden op Kamervragen over bericht over maatwerkdiploma middelbare scholen

De ministers Slob en Van Engelshoven beantwoorden Kamervragen naar aanleiding van de signalen uit het artikel 'Middelbare scholen: Neem het maatwerkdiploma serieus'. Volgens het artikel zouden leerlingen met een maatwerkdiploma geen kans hebben op een vervolgstudie op een
universiteit of hogeschool.