Kamerbrief over verlenging beslistermijnen asielprocedure

Staatssecretaris Broekers-Knol informeert de Tweede Kamer over haar besluit om de beslistermijnen van de asielprocedures met een termijn van 6 maanden te verlengen. Aanleiding zijn de richtlijnen van de Europese Commissie (EC) hiervoor.