Kamerbrief voortgang uitwerking adviezen commissie-Dijkgraaf leerlingendaling

Minister Slob informeert de Tweede Kamer over de Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling voor 2020. Daarnaast gaat hij in op de stand van zaken van andere maatregelen voor de aanpak van leerlingendaling in reactie op het advies van de commissie-Dijkgraaf.

Kamerbrief voortgang uitwerking adviezen commissie-Dijkgraaf leerlingendaling (PDF | 6 pagina's | 263 kB)