Kamerbrief met reactie op afstandsverklaring Islamic University of Applied Sciences Rotterdam en op de moties lid Wiersma en lid Beertema

Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de procedure voor de ontneming van het recht van de Islamic University of Applied Sciences Rotterdam (IUASR) op graadverlening. Daarnaast gaat zij in op de moties van lid Wiersma en lid Beertema.