Kamerbrief over procedure ontneming recht op graadverlening IUASR en moties

Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de procedure voor de ontneming van het recht van de Islamic University of Applied Sciences Rotterdam (IUASR) op graadverlening. Daarnaast gaat zij in op enkele moties.