Beantwoording Kamervragen in kader voorbereidend onderzoek derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0 en COVID-19

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer een brief met de beantwoording van Kamervragen in het kader van voorbereidend onderzoek derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0 en COVID-19.