Kamerbrief EK over voorhang Besluit aanpassing kwaliteitsafspraken COVID-19

Minister Van Engelshoven stuurt het Besluit voor wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 naar de Eerste Kamer. Het besluit gaat om de aanpassing van de kwaliteitsbekostiging over het jaar 2021 in verband met de uitbraak van COVID-19. Zij informeert de Kamer daarbij over de voorhangprocedure. Eenzelfde brief heeft zij gestuurd naar de Tweede Kamer.