Kamerbrief over voortgang ontwikkelingen Zvw-kindzorg thuis

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over de aanscherping van de beroepsnorm wijkverpleging voor de kindzorg thuis. Ook deelt hij de overeenkomsten uit zijn analyse van enkele casussen rond indicatiestelling in de kindzorg thuis. Als laatste gaat de minister kort in op het al dan niet vergoeden van voorbehouden handelingen in het kader van de kindzorg thuis.

Kamerbrief over voortgang ontwikkelingen Zvw-kindzorg thuis (PDF | 4 pagina's | 213 kB)