Beantwoording Kamervragen over jaarverslag Defensie 2019 en rapport verantwoordingsonderzoek 2019

Minister Bijleveld-Schouten beantwoordt vragen over het jaarverslag van het ministerie van Defensie over 2019 en over het rapport ‘Resultaten Verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Defensie’ van de Algemene Rekenkamer.